Không chỉ dừng lại ở quảng cáo !

Hypotéka khẩn cấp duyệt trước dành để mua nhà để ở.

Hypotéka duyệt trước chỉ dựa:

1) trên cơ sở bảng thuế 2018 và 2019
2) trên výpis z účtu (trích lục ngân hàng) 3 tháng cuối.

Ngày đệ đơn lúc 12h ngày 15.6 và được duyệt vào ngày 17.6. Hợp đồng vay tiền được chuẩn bị cho khách để kí vào ngày 18.6.

Bây giờ khách có thể yên tâm đi chọn nhà. Vì đã có khoản duyệt 2 triệu trong tay, lãi suất 1 năm là 2,19%. Đáo hạn 10 năm.

Sản phẩm được cung cấp bởi ngân hàng KB – Komerční banka một ngân hàng uy tín trên lãnh thổ CH SÉC.

Trân trọng
Tài chính CON VOI