Liên lạc

Thông tin liên lạc chính thức:

VP CON VOI s.r.o.

Sídlo/Trụ sở: Praha 4, Krč, Štúrova 1701/55
IČ: 09349812

Spisová značka/ký hiệu hồ sơ: C 334919 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní účet/số tài khoản: 2101841238/2010 – Fio banka a.s.

ID datové schránky/hòm thư dữ liệu: mnaehtm
Sídlo kanceláře/trụ sở văn phòng: Libušská 319/126, 142 00 Praha – Libuš

Giờ mở của văn phòng:

Thứ 2: 13h – 17h

Thứ 3: 13h – 17h

Thứ 4: 13h – 17h

Thứ 5: 13h – 17h

Thứ 6: 13h -17h

Thứ 7: 10h -17h

Chủ nhật: Đóng cửa

Văn phòng Con Voi chúng tôi nằm ở trên tầng 1 (theo thang máy) của tòa nhà 7 tầng, cạnh nhà hàng Đông Đô, chợ SAPA.

Quý khách hàng có thể liên lạc với chúng tôi qua facebook

hoặc với Bc. Nguyễn Thu Phương qua điện thoại – 775 630 585