BRETTON ING

Hiện tại VP Con Voi đang bán những công trình của công ty Bretton Ing s.r.o.

Các bạn có thể tham khảo trực tiếp tại trang của công ty xây dựng về công trình:

Řadový dům – Písnice, Ke Kašně