Forest Views

Hoàn thành: Q4-2023

??T̲R̲Ở̲ V̲Ề̲ N̲H̲À̲ G̲I̲Ữ̲A̲ T̲H̲I̲Ê̲N̲ N̲H̲I̲Ê̲N̲??

☑️Lựa chọn Forest View là lựa chọn cuộc sống và không gian nghỉ dưỡng mỗi ngày

☑️Forest Views là khu nhà hiện đại theo xu hướng thời thượng, thân thiện với thiên nhiên nằm tại Praha – východ.

? Địa điểm Babice- Dařbož

? 25 phút đi xe từ TTTM Sapa